Prejsť na obsah

Články - Plán kontrolnej činnosti ÚHK

Zoznam aktuálnych článkov

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na II. polrok 2024 (ďalej len "Plán") bol schválený na základe Uznesenia č. 507 z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 27. 06. 2024 (ďalej len "Uznesenie č. 507"). V bode B. Uznesenia č. 507 bola schválená v nadväznosti na Uznesenie č. 451 z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 27. 06. 2024 zmena v časti A. písm. a) bod 3. Plánu. Na základe Uznesenia č. 506 z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 27. 06. 2024 požiadalo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach hlavného kontrolóra mesta Košice o vykonanie kontroly poskytnutia a použitia dotácie z Fondu mládežníckeho športu. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2024 bol zverejnený dňa 12. 06. 2024 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na I. polrok 2024 bol schválený na základe Uznesenia č. 307 zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12. 12. 2023. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2024 bol zverejnený dňa 28. 11. 2023 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na II. polrok 2023 bol schválený na základe Uznesenia č. 220 z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 13. 06. 2023. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2023 bol zverejnený dňa 30. 05. 2023 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na I. polrok 2023 bol schválený na základe Uznesenia č. 23 z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 15. 12. 2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2023 bol zverejnený dňa 29. 11. 2022 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zároveň na základe Uznesenia č. 22 z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 15. 12. 2022 požiadalo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach hlavného kontrolóra mesta Košice o vykonanie kontroly v I. polroku 2023, ktorej predmetom bude stav vymáhania pohľadávok, pokút a nedoplatkov (bližšie informácie uvedené v príslušnom uznesení).

Predošlá strana
Ďalšia strana