Prejsť na obsah

Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.02.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaný strategický dokument: „Územný plán zóny Barca, Zmeny a doplnky č. 10/2023.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.02.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaný strategický dokument: „Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky č. 16/2023.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.01.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Využitie tepla zo spalín narážacích pecí“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.01.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytové domy Rezidencia Tesla“

Predošlá strana
Ďalšia strana