Prejsť na obsah

Na tohtoročné opravy výtlkov sa použilo už takmer 17 ton špeciálneho asfaltu

Mesto Košice v uplynulých týždňoch na svojich komunikáciách opravilo havarijné stavy pri 340 výtlkoch, ktoré v doterajšom priebehu zimy vznikli kvôli výkyvom počasia. V decembri a januári sa viackrát vyskytli dni, keď teploty za pár hodín stúpli alebo klesli o dvojciferný počet stupňov.

To v kombinácií so zamŕzaním, rozmŕzaním, poľadovicou a snehovými, či dažďovými zrážkami malo negatívny vplyv na kvalitu ciest. Počas januára sa na opravy použilo už takmer 17 ton špeciálnej asfaltovej zmesi Canader, ktorá sa na odstraňovanie havarijných stavov komunikácií využíva najmä počas zimného obdobia.

Výtlky sa označujú prenosným dopravným značením

Platí, že ak na niektorej z ciest v správe mesta Košice vznikne vplyvom zimného počasia výtlk v obrusnej vrstve vozovky, dispečing mesta Košice ho označí prenosným dopravným značením ako prekážku na vozovke a dočasne ho zasype štrkom.

Vysprávky sa robia tým spôsobom, že sa povrch výtlku najprv vyčistí. Následne sa táto asfaltová zmes vysype na poškodené miesto, kde sa zhutní s vibračnou doskou. Celý priestor sa potom tzv. žabou vyrovná, aby bol v rovnakej výške ako vozovka.

Oprava daného výtlku sa uskutoční po zlepšení poveternostných podmienok spomínanou dočasnou zimnou asfaltovou zmesou. Kvôli dodržaniu technologických podmienok totiž počas zimných mesiacov nie je možné využívať klasický asfalt.

Najväčšie množstvo zimnej zmesi sa použilo na vysprávky výtlkov v mestských častiach Západ, Sídlisko KVP, Sever, Dargovských hrdinov, Juh, Nad jazerom Staré Mesto. Dvojciferný počet výtlkov zmizol už aj z cesty na Jahodnú alebo od Ľudvíkovho dvora do Hanisky. Cestári budú v opravách pokračovať aj v priebehu februára.

Na súvislé opravy komunikácií by malo ísť viac financií

Pôjde najmä o hlavné cestné ťahy a trasy, po ktorých premávajú autobusy mestskej hromadnej dopravy. Následne sa opäť spustí výroba bežných asfaltových zmesí a začne sa so súvislými opravami komunikácií. Kým v uplynulom roku bolo na tieto účely v rozpočte mesta vyčlenených 480 000 eur, v pripravovanom rozpočte na tento rok je navrhnutých 3,9 milióna eur. Výslednú sumu určia poslanci mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok.

Košičania môžu aj naďalej nahlasovať rôzne poškodenia, ktoré videli na cestách v meste, prostredníctvom e-mailovej adresy na udrzbaciest@kosice.sk, resp. na telefónnom čísle 16 126. Zamestnanci referátu parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia Magistrátu mesta Košice každý podnet preveria. Ak sa ukáže ako opodstatnený, zaradia ho do plánu opráv na nasledujúce obdobie.