Prejsť na obsah

Oznámenie výsledku verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy týkajúci sa prevádzkovania kolotoča „Košické oko“ v rámci Košických rozprávkových Vianoc 2023

Mesto Košice oznamuje výsledok verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy týkajúci sa prevádzkovania kolotoča „Košické oko“ v rámci Košických rozprávkových Vianoc 2023  na pozemku mesta Košice