Prejsť na obsah

Petícia obyvateľov malometrážnych bytov na Južnej triede č. 23, 25 a 27 v Košiciach za zrušenie obojsmernej premávky motorových vozidiel s alternatívou

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:

„Petícia obyvateľov malometrážnych bytov na Južnej triede č. 23, 25 a 27 v Košiciach za zrušenie obojsmernej premávky motorových vozidiel s alternatívou“.