Prejsť na obsah

ÚHA-F-04 Formulár žiadosti o zmenu územnoplánovacej dokumentácie

 

Upozorňujeme, že žiadosť je potrebné podať len 1x, a to jedným z uvedených spôsobov podania, nie ich kombináciou, resp. viacnásobným podaním tej istej žiadosti.

Formuláre žiadostí sú uvedené v dvoch formátoch:
- súbor RTF pre elektronické vyplnenie (vpisovanie je možné len do editovateľných polí v hranatých zátvorkách)
- súbor PDF pre tlač a následné vypísanie rukou.