Prejsť na obsah

Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky č. 16/2023

Mesto  Košice oznamuje občanom, že dňa  21.02.2024  mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa  nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaný strategický dokument: „Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky č. 16/2023.“