Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Park Angelinum 8, Košice - učiteľ

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
Pracovné miesto na zastupovanie počas RD od 1.9.2024
 
Pozícia: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Rozsah úväzku:  100 %
 
Názov a adresa zamestnávateľa:            Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01
                                                          Košice
                                                          Kontakt:  055/6335430, email:zspa@zspa.sk
 
Minimálne požadované vzdelanie:
  • Vysokoškolské vzdelanie stupňa v učiteľských programoch pre primárne vzdelávanie
  • Absolvované vzdelávanie pre Hejného matematiku výhodou
 
 
Platové náležitosti:
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. a 31/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 
Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť
  1. Profesijný životopis
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
                                                          
Všetky potrebné doklady zašlite emailom zspa@zspa.sk, poštou, alebo osobne do 30.4.2024 na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
 
V Košiciach 20.03.2024
 
 
Mgr. Renáta Brédová
    riaditeľka školy