Prejsť na obsah

Využitie tepla zo spalín narážacích pecí

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa  30.01.2024  mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa  nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Využitie tepla zo spalín narážacích pecí“