Prejsť na obsah

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č.: MK/A/2021/09007 – predĺženie lehoty na realizáciu náhradnej výsadby

Informácia o začatí správneho konania: vo veci žiadosti o predĺženie lehoty na realizáciu náhradnej Jazero