Prejsť na obsah

Žiadosť OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice o zverejnenie na úradnej tabuli: „Oboznámení účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia“ – Strategické územie Valaliky – externá infraštruktúra“