Prejsť na obsah

Formuláre a žiadosti

Žiadosť o stanovisko Útvaru hlavného architekta mesta Košice je možné podať prostredníctvom elektronického formulára, (úplné informácie nájdete v položke Často kladené otázky ) prípadne je možné podať žiadosť písomne v podateľni Magistrátu mesta Košice, alebo zaslaním poštou na adresu: „Magistrát mesta Košice, oddelenie Útvar hlavného architekta mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice“.

Upozorňujeme žiadateľov, že nebudeme viac prijímať mailom podané žiadosti. Každú žiadosť je potrebné podať len 1x, a to jedným z uvedených spôsobov podania, nie ich kombináciou, resp. viacnásobným podaním tej istej žiadosti.


ELEKTRONICKÝ FORMULÁR - Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

 

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR - Žiadosť o určenie architektonických a urbanistických regulatívov pre výstavbuPredošlá strana
Ďalšia strana