Prejsť na obsah

História mesta


Stručná história mesta Košice

Počiatky osídlenia územia môžeme sledovať už od konca staršej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o južnom predmestí je z roku 1230. Vďaka obchodne i strategicky výhodnej polohe zaznamenali Košice rýchly vzostup. Udeľovanie privilégií napomáhalo rozkvetu remeselnej výroby, obchodu a zvyšovalo význam i rozvoj mesta. Z roku 1307 sa zachovali najstaršie cechové stanovy v krajine a v roku 1369 dostali Košice ako prvé mesto v Európe vlastný mestsky erb. Od začiatku 15. storočia stali na cele Pentapolitany - zväzku piatich východoslovenských miest. Od roku 1347 až do začiatku 18. storočia si po Budine zachovali postavenie druhého mesta Uhorska. Primerane k svojmu hospodárskemu, administratívnemu a politickému významu sa v meste zriadila v roku 1657 univerzita, ktorá po zmene na kráľovskú a neskôr na právnickú akadémiu trvala do roku 1921.

  • Potulky mestom Košice - pešie prehliadky mesta, zamerané na zaujímavosti z histórie a súčasnosti Košíc

Projekt TOKAJSKÁ VÍNNA CESTA

  • Mestská pamiatková rezervácia
       Historia Košíc pre budúcnosť mesta
    Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
    Publikácia v digitálnej forme
    /PDF FILE   2537 kB/
  •   
  •  Košická rapsódia - Publikácia o rekonštrukcii historického jadra mesta apríl - september 2006   /PDF FILE   2048 kB/
   RÁKÓCZI V KOŠICIACH 1906-2006
Storočnica prevezenia, znovupochovania Františka II. Rákócziho a jeho druhov 
29.október 2006  Slávnostný ceremoniál

 

 

Cintoríny v Košiciach: