Prejsť na obsah

Kasárne / Kulturpark

NÁZOV PROJEKTU Kasárne - Kulturpark
LOGO PROGRAMU Logo ROP Logo EÚ
ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
 
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
 
CELKOVÉ NÁKLADY 26 532 863 €
 
VÝŠKA NFP 24 490 030,37 €
 
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
 
POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR
 
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
 
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ
 
CIEĽ PROJEKTU Rozvoj kultúry a umenia vytvorením zázemia pre dosiahnutie vyššieho počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v súvislosti s projektom EHMK.
 
OPIS PROJEKTU Transformáciou bývalých kasární Kpt. Jaroša, komplexu budov z konca 19. storočia zasadeného do historického parku v blízkosti centra mesta, vznikne komplexné zázemie pre tvorbu, prezentáciu a podporu súčasnej kultúry, aktivít, umenia a výstavných priestorov.
V centrálnej budove budú k dispozícií 2 multifunkčné sály určené pre koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, konferencie; spoločenský priestor, zázemie pre účinkujúcich a organizátorov, sociálne zariadenia, workshopové priestory, kancelárske priestory, priestory pre tvorbu programu, denné miestnosti, dve menšie multifunkčné tanečné sály, priestory pre zvukové a video štúdio. Samostatnú časť centrálnej budovy tvorí moderná galéria (výstavný priestor). V budove "Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky" bude vytvorený Dom autentickej kultúry a umelecké dielne. V treťom objekte "Galéria" vzniknú mestské výstavné priestory, slúžiace na interaktívnu prezentáciu umenia v spojitosti s vedou a technikou. V areáli bude situovaný "pavilón služieb", pod vstupom do kasární je plánované podzemné parkovisko, nad ktorým je nová Urbánna plocha.
 
AKTIVITY PROJEKTU
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Verejné obstarávanie
  • Obnova, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov v súvislosti s projektom EHMK - Košice 2013 vrátane zariadenia a IKT vybavenia.
VÝSTUPY PROJEKTU
  • búracie práce, sanácie a asanácie objektov,
  • kompletná rekonštrukcia striech,
  • prístavba objektu, preriešenie technického zázemia objektu pre nové funkcie,
  • dostavba oplotenia a vybavenie areálu osvetlením a zvukotechnikou,
  • terénne átrium, spevnené plochy, mobiliár, terénne a sadové úpravy.
 
ZAČIATOK REALIZÁCIE 06/2012
 
UKONČENIE REALIZÁCIE 07/2013
 
TYP PROJEKTU Investičný
 
FÁZA REALIZÁCIE Projekt ukončený
 
FOTODOKUMENTÁCIA:
rok 2012
rok 2013

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE


/Zdroj: referát projektov EÚ MMK/