Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
K ihrisku Košice - Kavečany 04001 ---
K lesu Košice - Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
K letisku Košice - Barca 04017 č. 123 od r. 2012
K majeru Košice - Krásna 04018 --- Nosekova - časť
Kadlubská Košice - Kavečany 04001 ---
Kalinčiakova Košice - Juh 04001 ---
Kalinovská Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Kameničná Košice - Poľov 04015 ---
Kamenná Košice - Šaca 04015 ---
Kapustná Košice - Barca 04017 ---
Karlovarská Košice - Západ 04011 ---
Karmelitánska ulica Košice - Lorinčík 04011 č. 230 od r. 2022
Karpatská Košice - Staré Mesto 04001 ---
Kasárenské námestie Košice - Staré Mesto 04001 --- Cassernen Gasse (Kasárenská ulica), Cassernen Platz (Kasárenské námestie), Kaszárnya piacz, Laktanya tér (Kasárenské námestie), Kasárnické nám., Mussolini tér (Mussoliniho námestie), Nám. gen. Viesta (?), Lumumbovo námestie, Lumumbova.
Kaspická Košice - Nad jazerom 04012 ---
Kaštieľna Košice - Šaca 04015 --- Vodná
Katkin park Košice - Západ 04011 ---
Kavečianska cesta Košice - Sever 04001 ---
Keldišova Košice - Krásna 04018 ---
Kertésova Košice - Krásna 04018 --- Černiševského
Kežmarská Košice - Západ 04011 --- vznikla spojením: Černockého a Steinerovej
Kisdyho Košice - Sever 04001 --- Makarenkova
Kladenská Košice - Krásna 04018 --- gramaticky správny názov: Kladnianska
Klimkovičova Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Klinčeková Košice - Vyšné Opátske 04001 --- Opatovská cesta - časť
Kmeťova Košice - Staré Mesto 04001 --- Szent László utca (Svätoladislavská ulica), Swateho Ladislawa ulica, Ulica svätého Ladislava, Ulica Andreja Kmeťa.
Komenského Košice - Sever 04001 --- Zurmele, Czyrmel, Chermele (Čermeľ), Via Szent Istvaniensis (Kostolianska cesta), Strasse in Wein Garten, zur Papier Mühle and nach Czahanovecz (Cesta do viníc, k papierovým mlynom a do Ťahanoviec), Czermelska ulica, Csermely utca, Čermeľská ulica, Bubics Zsigmond utca (Ulica Žigmunda Bubiča).
Komenského Košice - Staré Mesto 04001 --- Zurmele, Czyrmel, Chermele (Čermeľ), Via Szent Istvaniensis (Kostolianska cesta), Strasse in Wein Garten, zur Papier Mühle and nach Czahanovecz (Cesta do viníc, k papierovým mlynom a do Ťahanoviec), Czermelska ulica, Csermely utca, Čermeľská ulica, Bubics Zsigmond utca (Ulica Žigmunda Bubiča).
Komenského park Košice - Sever 04001 ---
Končistá Košice - Sever 04001 ---
Konopná Košice - Krásna 04018 --- Mladej gardy - časť
Konvalinková Košice - Západ 04011 ---
Kopečná Košice - Kavečany 04001 ---
Kórejská Košice - Juh 04001 ---
Korýtková Košice - Džungľa 04001 ---
Kosatcová Košice - Vyšné Opátske 04001 --- Opatovská cesta - časť
Kostolianska cesta Košice - Sever 04001 ---
Kostolná Košice - Sever 04001 ---
Kostrova Košice - Barca 04017 ---
Košťova Košice - Juh 04001 ---
Kováčska Košice - Staré Mesto 04001 --- Platea fabrorum, Schmied Gasse, Schmit Gasse, Platea Sclavorum, Windische Gasse, Schmidt Gasse, Tot utca (Slovenská ulica), Kovács utca, Kováčska ulica, Ulica A. Prídavku.
Kovaľská Košice - Poľov 04015 ---
Kozáková ulica Košice - Lorinčík 04011 č. 187 od r. 2017
Kpt. Jaroša Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Kpt. Nálepku Košice - Staré Mesto 04001 --- Žaby kut, Béka szugoly (Žabí kút), Honvéd utca (Domobranecká ulica), Domobranská ulica, Domobranecká ulica, Benczúr Gyula utca (Ulica Júliusa Bencúra), Ulica maršala Titu. Béka zugoly
Krajná Košice - Krásna 04018 --- Nosekova - časť
Krakovská Košice - Juh 04011 ---
Králičia Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Krasiňského Košice - Juh 04001 ---
Krásnohorská Košice - Pereš 04011 ---
Krátka Košice - Barca 04017 ---
Krčméryho Košice - Luník IX 04011 ---
Kremnická Košice - Západ 04011 ---
Krivá Košice - Juh 04001 --- Kollárova pripojená ku Krivej
Križinova Košice - Krásna 04018 --- Kubánska
Križovatka Furmanec Košice - Lorinčík 04011 č. 230 od r. 2022
Krmanova Košice - Staré Mesto 04001 --- Gelbe Gasse (Žltá ulica), Sárga utca (Žltá ulica), Kertész utca (Záhradnícka ulica), Darvas Imre utca (Ulica Imricha Darvasa), Balassa Zsuzsanna utca (Ulica Zuzany Balašovej), Ulica Daniela Krmana.
Krompašská Košice - Pereš 04011 ---
Krosnianska Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Krupinská Košice - Sever 04001 ---
Ku Bangortu Košice - Myslava 04016 ---
Ku Gardu Košice - Poľov 04015 ---
Ku hájovni Košice - Myslava 04016 č. 88 od r. 2006
Ku mlynu Košice - Šaca 04015 ---
Ku potoku Košice - Myslava 04016 --- od r. 2002
Ku štrkovisku Košice - Krásna 04018 č. 156 od r. 2015
Kubíková Košice - Barca 04017 č. 81 od r. 2006
Kukučínova Košice - Juh 04001 --- Kinizsi utca (Kinižiho ulica), Kinizsiho ulica.
Kukuričná Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Kupeckého Košice - Juh 04001 ---
Kurská Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Kustrova Košice - Sever 04001 --- Zväzácka
Kuzmányho Košice - Staré Mesto 04001 --- Exercir platz (Cvičisko), Xistus nationum (Alej národov), Promenade, Felső, Közép, Alsó Külsétány (Vyšná, Stredná, Nižná promenáda), Bethlen Gábor körút, Bethlen körút (Betlenova okružná), Bethlenova okružná, Kuzmányho okružná.
Kvetná Košice - Šaca 04015 ---
Kysucká Košice - Západ 04011 ---