Prejsť na obsah

KOŠICE Európske hlavné mesto kultúry 2013

Logo EÚ Logo ROP Znak SR

 

Vizuálizacia - Kasárne / Kulturpark  

Košice v roku 2013


Predmetné projekty sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operaeného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpoetu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk , www.mpsr.sk a tiez na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

Fotodokumentácia podujatí v investičných projektoch EHMK