Prejsť na obsah

Medzinárodný deň detí - Jún 2019

Prvý júnový deň je už od nepamäti venovaný deťom. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.

Deň detí sa napríklad v USA oslavoval prvýkrát už v roku 1925, a to v San Franciscu.
 
Na deň detí by sa malo deťom uľaviť napr. od domácich prác alebo zrušiť zákazy. Prípadne im dopriať viac sladkostí, zábavy a pozornosti.
 
Aj to sú určite dôvody, pre ktoré sa mnohí rozhodujú organizovať podujatia v tento deň len pre deti. Zábavné, športové i kultúrne akcie budú takmer v celom meste. Tu, na jednom mieste, sme zosumarizovali najmä tie, ktoré organizujú mestské časti, podniky a inštitúcie. Veríme, že si vyberiete.
 
Ak si myslíte, že by ani to Vaše podujatie v zozname nemalo chýbať, kontaktujte nás, radi ho do zoznamu zaradíme.
 
 
Kontakt:
 
Annamária Sýkorová, komunikačný referát MMK
Tel: 055/6419 401
Mobil: 0908 987 520
Mail: malka.sykorova@kosice.sk