Prejsť na obsah

Múzeum vila ateliér Mathé

Zriadeniu múzea vo vile Mathéovcov predchádzal veľkorysý dar manželky sochára prof. Evy Mathéovej, ktorá sa rozhodla darovať vilu a ateliér mestu Košice, aby sa tak naplnili snahy o uchovanie sochárskej tvorby Jána Mathého pre budúce generácie. Darovacia zmluva bola podpísaná dňa 21. októbra 2022 medzi darkyňou Evou Mathéovou a primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačekom. Dňa 26. mája 2023 bola podpísaná zriaďovacia listina, ktorá definuje poslanie a zameranie múzea. 

Múzeum vila ateliér Mathé má z legislatívneho hľadiska status múzejného zariadenia, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Múzeum je z administratívneho hľadiska začlenené do organizačnej štruktúry mesta Košice ako samostatný odborný útvar. Hlavným poslaním múzea je zachovať architektonické dedičstvo a umelecký odkaz Jána Mathého.

Súčasťou objektu ako Národnej kultúrnej pamiatky je aj vybavenie vily, teda mobiliár a príručná knižnica, ktorá obsahuje viac ako 1500 knižničných jednotiek zameraných prevažne na umelecko-historickú literatúru. Múzeum vila ateliér Mathé je špecializované pracovisko s dokumentáciou vo vybranej oblasti, a to v rámci vedecko-výskumnej činnosti dokumentuje život a tvorbu Jána Mathého a prezentuje architektúru múzea ako jedinečnej modernistickej pamiatky v meste Košice.

Otváracie hodiny:  individuálne návštevy jednotlivcov a skupín po dohodnutí prostredníctvom emailu alebo telefónneho čísla v dňoch UTOROK – NEDEĽA v čase od 10:00 do 18:00 hod.

 

Kontaktné údaje:

Adresa:

Múzeum vila ateliér Mathé

Múzejné zariadenie mesta Košice

Horolezecká 1, 040 01 Košice

Email: muzeum.mathe@kosice.sk

Mobil: +421 918 540017

Facebook: Múzeum vila ateliér Mathé

Instagram: muzeum_vila_atelier_mathe