Prejsť na obsah

Múzeum vila ateliér Mathé - Činnosť

Činnosť a odborné aktivity

Primárne odborné činnosti  Múzea vila ateliér Mathé sú uchovávanie, prezentácia, evidencia, odborná ochrana a sprístupňovanie diela Jána Mathého, ktoré predstavuje základný zbierkový fond, pozostávajúci zo sochárskych diel (400 ks) a kresieb (2950 ks) Jána Mathého. Súčasťou objektu ako Národnej kultúrnej pamiatky je aj vybavenie vily, teda mobiliár a príručná knižnica, ktorá obsahuje viac ako 1500 knižničných jednotiek zameraných prevažne na umelecko-historickú literatúru.

Múzeum vila ateliér Mathé je špecializované pracovisko s dokumentáciou vo vybranej oblasti, a to v rámci vedecko-výskumnej činnosti dokumentuje život a tvorbu Jána Mathého a prezentuje architektúru múzea ako jedinečnej modernistickej pamiatky v meste Košice.

Zbierkový fond múzea je verejnosti sprístupnený formou stálej expozície, ktorá sa nachádza v ateliéri a jej autorkou je česká historička umenia Jana Horneková.

Múzeum vila ateliér Mathé vedie druhostupňovú odbornú evidenciu zbierkových predmetov, ktorú metodicky sprostredkuje Slovenská národná galéria, vďaka čomu je možné umelecké diela dohľadať aj na webovej stránke www.webumenia.sk.

 

V rámci iných odborných aktivít – lektorské a edukačné programy, sa činností múzea orientujú na spoluprácu s Fakultou umení Technickej Univerzity v Košiciach a z vyplývajúceho spirituálneho odkazu umeleckých diel Jána Mathého je múzeum pod patronátom Košickej arcidiecézy. Nielen architektúrou ale i samotným obsahom vily je toto múzeum jediným svojho druhu na Slovensku, ktoré prezentuje kultúrne dedičstvo v adekvátnom kontexte mesta Košice, ktoré má z minulosti dlhodobú sochársku tradíciu v podobe sochárskych sympózií a uplatňovania fenoménu sochy vo verejnom priestore.