Prejsť na obsah

Náčelník

Znak Mestskej polície
 
Náčelník:
Ing. Slavomír Pavelčák, PhD., LL.M
Kontaktné telefónne čísla: 055/ 641 94 81
email: slavomir.pavelcak@msp.kosice.sk
   
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
/Magistrát mesta Košice/
   

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email: msp@mspkosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159