Prejsť na obsah

Parkovací dom pri Steel Aréne

Parkovací dom disponuje počtom 496 parkovacích miest, z toho 20 je vyhradených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prevádzka parkovacieho domu je nepretržitá (24 hod. denne, 7 dní v týždni). V prípade potreby je k dispozícii stála 24-hod. služba.

 

V prípade dlhodobého parkovania v parkovacom dome možno požiadať o vydanie mesačnej alebo ročnej parkovacej karty, a to na kontaktnom mieste prevádzkovateľa na Magistráte mesta Košice. V prípade vydania zľavnenej parkovacej karty pre rezidenta je potrebné so sebou priniesť doklady, ktorými sa preukazujú podmienky na vydanie parkovacej karty.

 

Kompletné podmienky parkovania v parkovacom dome sú uvedené v prevádzkovom poriadku.

 

CENNÍK

 

Krátkodobé parkovanie

Do 20 min.

 

Zdarma

Každá začatá hodina/deň

07:00 - 22:00

0,50 €

Každá začatá hodina/noc

22:00 - 07:00

0,30 €

Parkovné počas kultúrnych a športových akcií v Steel Aréne

 

2 € 

 

Strata parkovacieho lístka

 

20 €

 

Dlhodobé parkovanie

30 dňové parkovanie

 

30 €

30 dňové parkovanie pre rezidentov (Jánošíkova, Žižkova, Nerudova)

 

20 €

 

Ročné parkovanie

 

330 €

Ročné parkovanie pre rezidentov (Jánošíkova, Žižkova, Nerudova)

 

220 €

 

Záloha a poplatok za opakované vystavenie parkovacej karty

(strata, poškodenie)

 

30 €

 

Prevádzkovateľom parkovacieho domu pri Steel Aréne je Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Viac informácií získajte emailom, telefonicky a alebo osobne na kontaktnom mieste prevádzkovateľa.