Prejsť na obsah

Posilnenie mestskej hromadnej dopravy

Cestovné MHD bude pre domácich aj návštevníkov mesta s platnou vstupenkou na zápas šampionátu v daný deň zadarmo.

DPMK zriadi vlastný INFOPOINT pre návštevníkov mesta aj na Staničnom námestí, kde bude informovať o premávke MHD.

Dopravný podnik mesta Košice posilní hromadnú dopravu na trasách, na ktorých sa počíta so zvýšeným náporom domácich aj návštevníkov mesta. Ide o trasy zo záchytných parkovísk pri obchodných centrách v okrajových častiach mesta do centra k Steel aréne s ohľadom na zvoz ubytovaných v Stanovom mestečku na Aničke.

Mimoriadne aj posilnené spoje budú označené logom šampionátu, na záchytných parkoviskách budú brigádnici navigovať na autobusové a električkové zastávky týchto spojov.

Cestovné poriadky mimoriadnych aj posilnených spojov budú zverejnené na zastávkach aj na www.kosice.skwww.dpmk.sk . Premávať budú po upravených trasách, ale zastavovať na zvyčajných zastávkach.

 

Zrýchlený autobusový spoj X

Zriadená bude mimoriadna autobusová linka X – tzv. zrýchlený spoj, ktorou sa návštevníci dostanú zo záchytného parkoviska pri OC Hypermarket Tesco k Steel aréne iba za 10 minút. Premávať bude z novozriadenej dočasnej zastávky MHD pri parkovisku OC Hypermarket TESCO. Zastavovať bude iba na zastávkach OC Hypermarket TESCO, OC Mier(pre ubytovaných v Stanovom mestečku) k Steel aréne a opačne.

 • v prevádzke 10:30 - 23:30 hod
 • intervaly 10-12 min pred a po zápasoch, 15 min počas zápasov
 • prestávky v garáži Trolejbusová, pri Steel aréne len otočenie (7 min)
 • výprava pracovné dni - 4 veľkokapacitné autobusy v 4 celodenných službách pre jedného vodiča + prejazdy iných existujúcich služieb
 • výprava voľné dni - 4 veľkokapacitné autobusy v 4 celodenných službách pre jedného vodiča + prejazdy iných existujúcich služieb

 

Kyvadlová električka č. 5

Kyvadlovú dopravu zabezpečí električka č. 5, ktorá bude premávať zo zastávky OC Optima k Steel aréne až na Staničné námestie a naspäť. Zastavovať bude na zvyčajných zastávkach.

 • v prevádzke 10:30 - 23:30 hod
 • intervaly 10-12 min pred a po zápasoch, 15-20 min počas zápasov
 • koordinácia s linkou 6 v úseku Staničné námestie - SOŠ automobilová
 • rýchle obehy bez prestávok (prestávky zabezpečené striedačmi)
 • výprava pracovné dni - 4 veľkokapacitné električky KT8 v 4 celodenných službách pre jedného vodiča + prejazdy iných existujúcich služieb
 • výprava voľné dni - 3 veľkokapacitné električky KT8 v 3 celodenných službách pre jedného vodiča + prejazdy iných existujúcich služieb