Prejsť na obsah

Samospráva

Návrh na nové VZN Určenie názvu ulice „Píniová ulica“

Návrh na nové VZN Určenie názvu ulice „Hlivová ulica“

Návrh na nové VZN Určenie názvu námestia parku „Park Teodora Münstera“

Návrh na zmenu VZN č. 50 O záväznej časti územného plánu zóny Krásna nad Hornádom

 

Návrh na nové VZN o regulácii niektorých hazardných hierMesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.02.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaný strategický dokument: „Územný plán zóny Barca, Zmeny a doplnky č. 10/2023.“

Predošlá strana