Prejsť na obsah

SPOTS - kultúrno - spoločenské centrá

NÁZOV PROJEKTU SPOTS - kultúrno - spoločenské centrá
LOGO PROGRAMU Logo ROP Logo EÚ
ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
 
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
 
CELKOVÉ NÁKLADY 1 349 371,75 €
 
VÝŠKA NFP 1 079 304,60 €
 
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
 
POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR
 
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
 
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ
 
CIEĽ PROJEKTU Vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí
 
OPIS PROJEKTU Výhodná poloha výmenníkov umožňuje ich aktívne zapojenie sa do revitalizácie panelových sídlisk a predurčuje ich k využitiu na kultúrnospoločenské účely.
Ľudová - podpora nových mestských kultúr, inline korčuľovanie, indoor skateing, hip-hop, breakedance, súťaže a filmové predstavenia.
Važecká - multimediálne tvorivé dielne, tanec, hudba, prvky alpinistickej subkultúry.
Štítová - výtvarné a keramické dielne, výstavy, film, workshopy, semináre.
Wuppertálska - tvorivé dielne, semináre, diskusné fóra, v oblasti kultúry, art-gardening.
 
AKTIVITY PROJEKTU
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Verejné obstarávanie
  • Stavebné práce: obnova, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov v záujme ich využitia na kultúrno - spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno - poznávacieho cestovného ruchu
  • Vybavenie: vrátane IKT
VÝSTUPY PROJEKTU
  • dispozičné riešenie využíva existujúce priestorové členenie objektov,
  • vytvorenie multifunkčných miestnosti pre kultúrno - spoločenské aktivity,
  • funkčné využitie striech,
  • zázemie pre personál a návštevníkov,
  • terénne a sadové úpravy okolia.
 
ZAČIATOK REALIZÁCIE 07/2012
 
UKONČENIE REALIZÁCIE 12/2012
 
TYP PROJEKTU Investičný
 
FÁZA REALIZÁCIE Projekt ukončený
 
FOTODOKUMENTÁCIA:

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE


/Zdroj: referát projektov EÚ MMK/