Prejsť na obsah

Stanica Juh

Znak Mestskej polície
Veliteľ stanice: Ing. Stanislav Pusta
Zástupca veliteľa stanice: Mgr. František Harčarik
Sídlo: Košice, ul. Jarmočná č.1
Kontaktné telefónne čísla: veliteľ stanice: 055/ 677 19 90
koordinátor: 055/ 677 19 91
email: koordinator.juh@msp.kosice.sk
   
Obhospodarovaný územný obvod: Mestská časť Juh
Mestská časť Barca
Mestská časť Šebastovce

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@msp.kosice.sk
 
UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159
 

Mapa - hranice stanice Juh