Prejsť na obsah

Stanica Stred

Znak Mestskej polície
Veliteľ stanice: Mgr. Marek Trocha
Zástupca veliteľa stanice: Mgr. Stanislav Čulík
Sídlo: Košice, Tajovského č. 9
Kontaktné telefónne čísla: koordinátor: 055/ 729 73 66
email: koordinator.stred@msp.kosice.sk
   
Obhospodarovaný územný obvod: Mestská časť Staré mesto

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@msp.kosice.sk
 
UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159
 

Mapa - hranice stanice Stred