Prejsť na obsah

Stanica Ťahanovce

Znak Mestskej polície
Veliteľ stanice: Ing. Peter Palko
Zástupca veliteľa stanice: Mgr. Peter Geršák
Sídlo: Košice, Juhoslovanská 2
Kontaktné telefónne čísla: koordinátor: 0918 111 492
email: koordinator.tahanovce@msp.kosice.sk
   
Obhospodarovaný územný obvod: Mestská časť Ťahanovce - sídlisko
Mestská časť Ťahanovce - obec

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@msp.kosice.sk
 
UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159
 

Mapa - hranice stanice Ťahanovce