Prejsť na obsah

Zástupca náčelníka

Znak Mestskej polície

 
Zástupca náčelníka: Ing. Juraj Komjáti
Kontaktné telefónne číslo: 055/ 641 94 06
email: juraj.komjati@msp.kosice.sk
   
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
/Magistrát mesta Košice/
   

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email: msp@msp.kosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159