Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/20676

Výmena svietidiel vo vybraných materských školách

ZRUŠENÉ

19.11.2020 11:18

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 30.10.2020 10:36 - 09.11.2020 08:00

Informácie

Názov predmetu Výmena svietidiel vo vybraných materských školách
Číslo spisu VO MK/A/2020/20676
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 172 264,00 EUR
Hlavný CPV 45310000-3 Elektroinštalačné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania - elektromontážne práce pri výmene svietidiel za nové úsporné svietidlá a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer - príloha č.1 v MŠ Povstanie českého ľudu 11, MŠ Zupkova 37, MŠ Ovručská 14, MŠ Jaltska 33, MŠ Lidické námestie 18, MŠ Dénešova 53, MŠ Cottbuska 34, Košice.
- požaduje sa dodanie rovnakých svietidiel do všetkých MŠ pre daný typ svietidla
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH