Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-046

Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Jana Koribaničová
sjovrucska@centrum.sk
+421 907900178

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 11:15 - 22.12.2023 10:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-046
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 8 500,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH