Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-051

Mlieko a mliečné výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 15:53 - 18.12.2023 22:59

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečné výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-051
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 13 000,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mlieko a mliečné výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH