Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-056

Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Jana Koribaničová
sjovrucska@centrum.sk
+421 907900178

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2023 07:54 - 22.12.2023 10:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Ovručská 14
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-056
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 8 000,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH