Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-137

Zelenina, ovocie, zemiaky pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Anna Obrušníková
sjzupkova@gmail.com
+421 907900188

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk 10 dní: 05.01.2024 10:24 - 16.01.2024 15:00

Informácie

Názov predmetu Zelenina, ovocie, zemiaky pre ŠJ MŠ Zupkova 37 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-137
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 2 300,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania podľa prílohy č. 1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH